Financijski izvještaj 2017. godina

Financijski izvještaji za 2020. godinu

Financijski izvještaj, 1.1.2020. – 30.9.2020. godine IZVJEŠTAJ 01.01. – 30.09.2020.   Financijski izvještaj 1.1.2020. – 30.6.2020. godine Izvještaj o prohodima i rashodima, primicima i izdacima

Financijska izvješća 2019. godina

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311218- Bebrina Proračun Općina Bebrina 01.01.2018.-31.12.2018. Izvještaj o obvezama Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Izvještaj o promjenama u

Financijska izvješća za 2018. godinu

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Općina Bebrina objavljuje: Proračun Općina Bebrina

Bilješke uz financijska izvješća

Dani zajmovi i primljene otplate

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PROMICIMA I IZDACIMA

Skip to content