Javna nabava 2016. godina

Javna nabava 2021. godina

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 1. izmjena Plana nabave za 2021. Rpt_PlanNabave za 2021

Registar sklopljenih ugovora u 2018. godini

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” 120/16) i Zakonu o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst zakona “Narodne Novine” 25/13, 85/15) Općina Bebrina objavljuje Registar

Javna nabava 2019. godina

Registar sklopljenih ugovora u 2019 Izmjena Plana nabave za 2019 Rpt_PlanNabave eojn 2019 Rpt_PlanNabave 8 IZMJENA 1801

I. izmjene i dopune plana javne nabave

Plan javne nabave 

 

Skip to content