Javna nabava za 2016. godinu

Javna nabava za 2017. godinu

2017. godina Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” 120/16) i Zakonu o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst zakona “Narodne Novine” 25/13, 85/15) Općina Bebrina

Javna nabava za 2015. godinu

2015. godina plan-javne-nabave-općina-bebrina-2015 Registar ugovora bagatelne nabave 2015-općina-bebrina Registar ugovora sklopljenih u 2015-općina-bebrina Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja-općina-bebrina-2015

I. izmjene i dopune plana javne nabave

Plan javne nabave 

 

Skip to content