Javna nabava za 2018. godinu

Javna nabava za 2023. godinu

Izmjena Plana nabave općine Bebrina 2023 Registar sklopljenih ugovora 2023 Plan nabave Općina Bebrina 2023

Javna nabava za 2021. godinu

Izjava načelnik PlanNabave 10. Izmjena za 2021 Izjava o nepostojanju sukoba interesa 1. izmjena Plana nabave za 2021. Rpt_PlanNabave za 2021

2018. godina

Registar ugovora za 2018

Rpt_PlanNabave 2. IZMJENA

Rpt_PlanNabave 1. IZMJENA

Rpt_PlanNabave

 

Skip to content