Zapošljavanje na javnim radovima

Sadržaj

Općina Bebrina će zbog potrebe za revitalizacijom javnih površina iz programa javnih radova zaposliti određeni broj radnika.

Za prijavu potrebno je popunjenu prijavnicu poslati na adresu Općine, Bebrina 83 ili ju osobno donijeti.

 

Prijavnica_za_javne_radove_REVITALIZACIJA_2017

OBRAZAC-PR-KOMUNALNI-POSLOVI-bebrina

Skip to content