Osnovan stožer civilne zaštite za 2017. godinu

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. U stožer civilne zaštite imenuju se: Đuro Babaić, načelnik stožera civilne zaštite Marijan Crnac, zamjenik načelnika stožera […]

Zapošljavanje na javnim radovima

Općina Bebrina će zbog potrebe za revitalizacijom javnih površina iz programa javnih radova zaposliti određeni broj radnika. Za prijavu potrebno je popunjenu prijavnicu poslati na adresu Općine, Bebrina 83 ili ju osobno donijeti.   Prijavnica_za_javne_radove_REVITALIZACIJA_2017 OBRAZAC-PR-KOMUNALNI-POSLOVI-bebrina

Otvara se mjesto za stručno osposobljavanje

Načelnik općine donio je Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bebrina za 2017. godinu. Planira se prijem jedne osobe srednje stručne spreme ekonomske ili pravne struke kada budu osigurana sredstva iz državnog proračuna za troškove stručnog osposobljavanja. plan_prijema_na_strucno_osposobljavanje_2017

Skip to content