Obavijest za sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. g. iz Proračuna općine Bebrina

Općina Bebrina poziva sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. godini iz Proračuna općine Bebrina da za navedena sredstva dostave izvješće o utrošku sredstava. Potpisani i ovjereni izvještaji se s popratnim dokumentima dostavljaju u pisarnicu Općine Bebrina na adresi: Bebrina 83, 35 254 Bebrina osobno, […]

RASPORED USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Bebrina te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odvoz komunalnog otpada odvozit će se dva puta mjesečno – drugi i četvrti petak u mjesecu. Korisni otpad (papir, plastika i staklo) odvozit će se […]

Skip to content