Obavijest za sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. g. iz Proračuna općine Bebrina

Sadržaj

Općina Bebrina poziva sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. godini iz Proračuna općine Bebrina da za navedena sredstva dostave izvješće o utrošku sredstava.

Potpisani i ovjereni izvještaji se s popratnim dokumentima dostavljaju u pisarnicu Općine Bebrina na adresi: Bebrina 83, 35 254 Bebrina osobno, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili putem elektroničke pošte na adresu: opcina@bebrina.hr do 31. siječnja 2021. godine.

Uz izvještaje koji su u prilogu korisnici proračunskih sredstava dužni su dostaviti popratne dokumente navedene u napomeni obrasca financijskog izvješća.

 

PRILOZI

1. Obrazac opisnog izvješća

2. Obrazac financijskog izvješća

 

Skip to content