POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA VRTIĆA

Općina Bebrina poziva sve roditelje/skrbnike/posvojitelje (u daljnjem tekstu: podnositelje zahtjeva) djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2020. godini, a koji pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi, da podnesu zahtjev za sufinanciranje pohađanja programa vrtića u 2020. godini. Podnositelju zahtjeva za dijete koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2020. […]

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2021. g.

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/2017) Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2021. g. Rok […]

Skip to content