Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2021. g.

Sadržaj

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/2017) Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2021. g.

Rok za podnošenje prijava istječe 15. veljače 2021. godine.

Detaljnije o natječaju, sudionicima, obrascima i ostalim uvjetima pogledajte u tekstu Javnog natječaja.

Javni natječaj za financiranje udruga u 2021. godini

Upute za prijavitelje

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac opisa proračuna

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

5. Obrazac izjave o nekažnjavanju

6. Obrazac izjave o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

9. Obrazac opisnog izvješća

10. Obrazac financijskog izvješća

11. Obrazac ugovora o financiranju

 

Skip to content