POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA VRTIĆA

Sadržaj

Općina Bebrina poziva sve roditelje/skrbnike/posvojitelje (u daljnjem tekstu: podnositelje zahtjeva) djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2020. godini, a koji pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi, da podnesu zahtjev za sufinanciranje pohađanja programa vrtića u 2020. godini.

Podnositelju zahtjeva za dijete koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine isplatit će se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna.

Podnositelju zahtjeva za dijete koje je pohađalo vrtić u razdoblju kraćem od 12 mjeseci, naknada će se isplatiti razmjerno broju mjeseci u kojima je dijete pohađalo vrtić.

Podnositelji zahtjeva su dužni zahtjeve za ostvarivanje prava na naknadu dostaviti do 31. siječnja 2021. godine.

Zahtjev se smatra pravovremeno predan ako je do 31. siječnja 2021. godine predan neposredno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili je poslan putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga preporučenom pošiljkom.

Za ostvarivanje prava na naknadu potrebno je dostaviti:

  • zahtjev za ostvarivanje prava
  • Kopiju osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika/posvojitelja
  • Potvrdu o pohađanju dječijeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića
  • Kopiju tekućeg ili žiro- računa podnositelja zahtjeva
  • Kopiju rodnog lista djeteta
  • Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Bebrina
  • Izjavu da navedeno pravo podnositelji zahtjeva nisu ostvarili po drugoj osnovi

 

Zahtjev za vrtić 2021. godina

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju dugovanja

Izjava da pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

 

Skip to content