Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade studentima

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2021./2022. Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se […]

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavijest o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Bebrina. Odvoz će se vršiti 22.10.2021. godine NAPOMENA: Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad ne odvozimo! Bebrina odvoz glomaznog otpada  

Završna konferencija projekta Radim i pomažem

Završna konferencija projekta Radim i pomažem održana je 7. listopada 2021. godine u Društvenom domu u Kaniži. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta: R1 15 žena pripadnica ciljane skupine radilo u općini Bebrina na poslovima pružanja pomoći i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju R2 15 žena pripadnica ciljane skupine stekle dodatne kvalifikacije […]

Skip to content