R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Na području Općine BEBRINA određuju se biračka mjesta: 1. Biračko mjesto broj 1. KANIŽA, DRUŠTVENI DOM KANIŽA, KANIŽA 117 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KANIŽA: KANIŽA, SAVSKA CESTA, UL.MIJE MUZEKE 2. Biračko mjesto broj 2. BEBRINA, DRUŠTVENI DOM BEBRINA, BEBRINA 83 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BEBRINA: BEBRINA 3. […]

Obavijest o prijevozu glomaznog otpada s područja Općine Bebrina

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenoj općini koji su podmirili svoje obveze prema tvrtki Jakob Becker d.o.o., a imaju potrebu odvoza glomaznog otpada da se prijave na broj telefona 035/430-081 u periodu od 17.06.2024 – 19.06.2024 od 08-12h ili na e-mail info@jakob-becker.hr  Za raspored i vrijeme odvoza korisnici će biti obaviješteni putem telefona. Krupni glomazni […]

Skip to content