JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021) i članka 3. Odluke o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina (“Glasnik Općine Bebrina” broj 3/2023), Općinski načelnik općine Bebrina objavljuje

 

JAVNI  POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE BEBRINA

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bebrina.

Novčana naknada iznosi 150,00 EUR-a i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2023./2024.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga.  U zahtjevu je podnositelj dužan navesti podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine.

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

  • Kopiju važeće osobne iskaznice,
  • kopiju tekućeg računa ili žiro na koji će se isplatiti naknada,
  • potvrdu fakulteta o statusu studenta,

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. prosinca 2023. godine. 

Zahtjev-za-naknadu-studentima-u-2023.-godini

Javni poziv za studente

 

Skip to content