Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u JLS

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bebrina obavještava da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave U skladu s navedenim Odlukama izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na razini općine Bebrina raspisani su za ukrajinsku nacionalnu manjinu. Liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina, mogu se predati izbornom povjerenstvu općine Bebrina u prostoriji općinske vijećnice…

Read More

Određena biračka mjesta za Izbore za Vijeća mjesnih odbora

Za područje Općine Bebrina određuju se biračka mjesta: biračko mjesto br. 1 u KANIŽI, društveni dom u Kaniži, Kaniža 117 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kaniži: Kaniža, Savska cesta, ul. Mije Muzeke biračko mjesto broj 2 u BEBRINI, društveni dom u Bebrini, Bebrina 83 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bebrini: Bebrina biračko mjesto broj 3 u STUPNIČKIM KUTIMA, osnovna škola Stupnički Kuti 66 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Stupničkim Kutima: Stupnički Kuti biračko mjesto broj 4 u BANOVCIMA, društveni dom u Banovcima, Banovci 20 koje obuhvaća birače…

Read More

Objava zbirne liste i pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bebrina objavljuje zbirnu listu te pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina. Zbirna lista Kandidacijska lista MO Banovci Kandidacijska lista MO Bebrina Kandidacijska lista MO Dubočac Kandidacijska lista MO Stupnički Kuti Kandidacijska lista MO Zbjeg

Read More
Izbori 

Objava lista za Lokalne izbore 2017.

Općinsko vijeće Općine Bebrina objavljuje liste pravovaljanih kandidatura za općinskog načelnika i članove općinskog vijeća.   Kandidature za općinskog načelnika Ivan Brzić Darko Karamazan Antonio Kučibradić Zbirna lista za općinskog načelnika Kandidature za općinsko vijeće Hrvatska demokratska zajednica – HDZ Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS, Socijaldemokratska partija – SDP Hrvatska seljačka stranka – HSS Hrvatska stranka umirovljenika – HSU Kandidacijska lista grupe birača Zbirna lista za općinsko vijeće Predsjednik općinskog izbornog povjerenstva Općine Bebrina Ana Barišić

Read More
Izbori 

Predaja lista za Lokalne izbore 2017.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bebrina Prijedlozi lista za izbor članova predstavničkih tijela, te izbor općinskog  načelnika mogu se predati izbornom povjerenstvu  prema slijedećem rasporedu: – 21, 24, 25, 26, 27, i 28. travnja i 2. svibnja 2017. godine od 8:00-16:00 sati – 22, 23, 29. i 30. travnja i 1. svibnja 2017. od 10:00-14:00 sati – 3. svibnja 2017. godine od 8:00-20:00 sati – 4. svibnja 2017. godine od 8:00-24:00 sata Prijedlozi lista predaju se u prostorijama Općine Bebrina.

Read More