Javna rasprava o Planu gospodarenja otpadom 2017.-2022. godine

Sadržaj

Općina Bebrina daje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017-2022. Plan je izrađuje tvrtka Hidroplan kojoj je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

 Informacija o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Bebrina 2017-2022

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Bebrina

JAVNA RASPRAVA

Pošaljite nam svoj prijedlog

Skip to content