JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2022. GODINI

Sadržaj

Općina Bebrina poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina.

Udrugama, vjerskim zajednicama i ostalim organizacijama civilnog društva koje imaju registrirano sjedište izvan područja Općine, iznimno se odobravaju i dodjeljuju financijska sredstva u smanjenom obliku i to samo u cilju financiranja  programa/projekta/manifestacija kojima se potiče i razvija suradnja s organizacijama civilnog društva s područja Općine, te se program/projekt/manifestacije obavlja u određenom obliku na području općine Bebrina.

Rok za prijave je 21. veljače 2022. godine. Svi uvjeti koje prijave moraju ispunjavati navedeni su u tekstu javnog natječaja i uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje.docx

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac opisa proračuna

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

5. Obrazac izjave o nekažnjavanju

6. Obrazac izjave o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

9. Obrazac opisnog izvješća

10. Obrazac financijskog izvješća

11. Obrazac ugovora o financiranju

Javni natječaj za financiranje udruga u 2022. godini

Skip to content