JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2024. GODINI

Sadržaj

Općina Bebrina poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2024.g.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su objavljeni zajedno s Uputama za prijavitelje.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili predaju osobno na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina

s naznakom: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2024. godini“

Rok za podnošenje prijava je 29. veljače 2024. godine.

Javni natječaj za financiranje u 2024.g.

Upute za prijavitelje 2024.g.

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac proračuna aktivnosti

3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Izjava o uredno ispunjenim obvezama

5. Izjava o nekažnjavanju

6. Izjava o financiranim projektima iz javnih izvora

7. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

9. Obrazac Ugovora o financiranju

10. Obrazac opisa aktivnosti – završno izvješće

11. Obrazac proračuna aktivnosti – završno izvješće

Skip to content