OBAVIJEST SUDIONICIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Sadržaj

Općina Bebrina obavještava sudionike javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bebrina od 22. srpnja 2020. godine da je Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine usvojilo Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Bebrina koja je objavljena u Glasniku Općine Bebrina broj 3/2022, na oglasnoj ploči općine Bebrina i na mrežnoj stranici općine Bebrina na poveznicama kako slijedi:

https://www.bebrina.hr/wp-content/uploads/2022/09/GLASNIK-OPCINE-BEBRINA-broj-3-2022.pdf
https://www.bebrina.hr/transparentnost-rada/9-sjednica-opcinskog-vijeca-2/

 

PRILOZI

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH na području općine Bebrina

Skip to content