9. Sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu

22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća

21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

20. Odluka o isplati novčane naknade studentima u 2022. godini

19. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta

18. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Kamp odmorište Dubočac

17. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Pristanište Dubočac

16. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Biciklistička staza Sava

15. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Tematska staza od stabla do stabla

14. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Staza krošnji

13. Odluka o kapitanom ulaganju u projekt Aktivna šuma

12. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za1.1.-30.6.2022.

12. a. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022.

11. Pravilnik o socijalnoj skrbi

10. Etički kodeks članova Općinskog vijeća Općine Bebrina

9. I. izmjena Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom… u 2022. godini

8. I. izmjene Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu

7. I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini

6. I. izmjene Programa programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu za 2022. godinu

5. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukutre za 2022. godinu

4. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukutre za 2022. godinu

3. I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu

Skip to content