8. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima

2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini

3.a Obrazloženje – Općina Bebrina 2021

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 31.12.2021.

5.a Izvješće o izvršenju Programa građenja

5.a Odluka o usvajanju izvješća o Programu građenja

5.b. Izvješće o održavanju KI

5.b. Odluka o usvajanju izvješća o Programu održavanja

5.c. Izvješće o programu socijalne skrbu u 2021. godini

5.c.Prijedlog Odluke o izvršenju Programa u soc. skrbi

5.d. Izvješće javnih potreba u odgoju

5.d. Odluka o usvajanju Izvješća o odgoju

6. Odluka o usvajanju izvješća o legalizaciji

6.a. Izvješće o provedbi programa legalizacije

7. Odluka o usvajanju šumskog doprinosa

7.a. Izvješće o utrošku šumskog doprinosa

9. Zajključak o usvajanju Komunikacijske strategije

9.a. KS – UP Slavonski Brod – strategija

9.b. KS – UP Slavonski Brod -plan

10. Odluka o ulaganju u sportski centar Bebrina

11. Zaključak o dostavi ugovora tgovina -Zbjeg-

Skip to content