8. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

4. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 2.a. Izvješće Mandatne komisije 3. Odluka o poduzetničkoj zoni 4.

3. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu (1) 3. I. izmjene Proračuna za 2021. godinu (1) 4.. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture (1) 5.

2. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o predfinanciranju projekta -Nogometni kamp Legići Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja Odluka o izboru Mandatne komisije 2021- Odluka o izboru potpredsjednika

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima

2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini

3.a Obrazloženje – Općina Bebrina 2021

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 31.12.2021.

5.a Izvješće o izvršenju Programa građenja

5.a Odluka o usvajanju izvješća o Programu građenja

5.b. Izvješće o održavanju KI

5.b. Odluka o usvajanju izvješća o Programu održavanja

5.c. Izvješće o programu socijalne skrbu u 2021. godini

5.c.Prijedlog Odluke o izvršenju Programa u soc. skrbi

5.d. Izvješće javnih potreba u odgoju

5.d. Odluka o usvajanju Izvješća o odgoju

6. Odluka o usvajanju izvješća o legalizaciji

6.a. Izvješće o provedbi programa legalizacije

7. Odluka o usvajanju šumskog doprinosa

7.a. Izvješće o utrošku šumskog doprinosa

9. Zajključak o usvajanju Komunikacijske strategije

9.a. KS – UP Slavonski Brod – strategija

9.b. KS – UP Slavonski Brod -plan

10. Odluka o ulaganju u sportski centar Bebrina

11. Zaključak o dostavi ugovora tgovina -Zbjeg-

Skip to content