12. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine

4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI

4.a.a. I zvješće o izvršenju Programa održavanja KI

4.b. Odluka o usvajanju Izvješća građenja KI

4.b.b. Izvješće o izvršenju Programa građenja KI

4.c. Odluka o izvršenju javnih potreba u soc. skrbi

4.c.c. Izvješće o izvršenju Programa u soc. skrbi

4.d. Odluka o usvajanju izvješća Programa u odgoju i obrazovanju

4.d.d. Izvješće o izvršenju Programa u odgoju i obrazovanju

5. Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od legalizacije

5.a. Izvješće o utrošku sredstava od legalizacije

6. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

6.a. Izvješće o utrošku sredstava od šumskog doprinosa (1)

7. I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2023. godinu

8. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

9. Odluka o kapitalnom ulaganju u infrastrukutru adrenalinske šumu

10. Odluka o kapitalnom ulaganju u Društveni dom Kaniža

11. Odluka o kapitalnom ulaganju u Društveni dom Bebrina

12. Odluka o kapitalnom ulaganju u Sportski objekt na igralištu u Zbjegu

13. Odluka o kapitalnom ulaganju u Sport. objekt na igralištu u Kaniži

14. Odluka o kapitalnom ulaganju u Sportski objekt Banovci

15. Odluka o financiranju roškova procjene nekretnina

16. Odluka o kapitalnom ulaganju u rek. malonogometnog igrališta u Bebrini

17. Odluka o davanju suglasnosti na cjenike

17.a. Cjenik Adrenalinska šuma

17.b. Cjenik javne i zelene površine

18. Odluka o prijenosu upravljanja ZIPLINE sustavom

19. Odluka o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

20. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti TD BEKOM

21. Odluka o davanju na korištenje imovine

22. Odluka o preuzimanju namještenika

23. Odluka o financijskoj potpori projektu Ivan Šalić

Skip to content