PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU BEBRINA U 2018. GODINI

Sadržaj

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.g. („Narodne novine“, br. 28/2018), Općinski načelnik općine Bebrina donio  je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Bebrina (u daljnjem tekstu: Plan) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Bebrina u 2018. godini

 

Skip to content