POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE SU TIJEKOM 2022. GODINE OSTVARILE PRAVO NA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Općina Bebrina poziva organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su u 2022. godini temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2022. godini ostvarile pravo na financiranje programa, projekata i manifestacija u 2022. godini da do 15. veljače 2023. godine dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvješća koji su u prilogu.

Navedenim obrascima potrebno je priložiti dokaze o utrošenim sredstvima.

 

Obrazac opisnog izvješća

Obrazac financijskog izvješća

Skip to content