POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE SU U 2023. GODINI OSTVARILE PRAVO NA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Općina Bebrina poziva organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su u 2023. godini temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina ostvarile pravo na financiranje programa, projekata i manifestacija da do 15. veljače 2024. godine dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvješća.

Navedenim obrascima potrebno je priložiti dokaze o utrošenim sredstvima.

Obrazac – financijsko izvješće

Obrazac – opisno izvješće

Skip to content