Prijedlog proračuna Općine Bebrina za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Sadržaj

Poštovani, u privitku se nalazi Prijedlog proračuna Općine Bebrina za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Službena bilješka o preuzimanju Proračuna za 2023

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

Skip to content