Uprava Općine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ivana Penić, mag.iur.

Pročelnik

Kontakt: procelnik@bebrina.hr

091/613 70 37

Ivanka Wurzberg

Referent za uredsko poslovanje

Kontakt: opcina@bebrina.hr

035/433-109

Josipa Gavran Ećimović

Komunalna redarka

098/ 983-3485

PRILOZI

Pravilnik o unutarnjem redu

Odluka o osnovici za službenike Jedinstvenog upravnog odjela

Prethodni pravilnik o unutarnjem redu 2015. godina