Financijska izvješća za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2024. godinu

Referentna stranica 01.01.2024.-31.03.2024 Financijski izvještaj Općina Bebrina 2024-03-31 Potvrda OPĆINA BEBRINA 01.01. – 31.03.2024. – BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaji za 2023. godinu

Financijski izvještaj Općina Bebrina 2023-12-31 – razina 22 Financijski izvještaj Općina Bebrina 2023-12-31 – razina 23 Potvrda (22) Potvrda (23) OPĆINA BEBRINA 01.01. – 31.12.2023.

Financijski izvještaji za 2022. godinu

OPĆINA BEBRINA 01.01. – 31.12.2022. Potvrda Bebrina – razina 23 Financijski izvještaj Općina Bebrina 2022-12-31 RAZINA 23 Referentna stranica – razina 23 Bilješke – razina

Financijski izvještaji za 2020. godinu

Financijski izvještaj, 1.1.2020.  – 31.12.2020. godine Financijski izvještaj 1.1.2020. – 31.12.2020. Općina Bebrina 2020 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311220- Bebrina   Financijski izvještaj, 1.1.2020. –

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Općina Bebrina objavljuje:

Proračun Općina Bebrina 01.01.2018.-31.12.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311218- Bebrina

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine

 

Skip to content