Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge 2022 godina.

II. Izmjena godišnjeg plana za 2022. godinu

Izmjena Godišnjeg plana objave natječaja u 2022. godini

Godišnji plan objave natječaja u 2022. godini

 

Skip to content