Registar sklopljenih ugovora u 2018. godini

Javna nabava za 2016. godinu

I. izmjene i dopune plana javne nabave Plan javne nabave   

Javna nabava za 2015. godinu

2015. godina plan-javne-nabave-općina-bebrina-2015 Registar ugovora bagatelne nabave 2015-općina-bebrina Registar ugovora sklopljenih u 2015-općina-bebrina Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja-općina-bebrina-2015

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” 120/16) i Zakonu o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst zakona “Narodne Novine” 25/1385/15)

Općina Bebrina objavljuje Registar sklopljenih ugovora u 2017. godini.

Registar sklopljenih ugovora u 2018. godini

Skip to content