Sjednice Općinskog vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća

Poziv 8. sjednica Odluka o Izmjeni Odluke o plaći službenika i namještenika u JUO Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bebrina Odluka o

6. sjednica Općinskog vijeća

10. Odluka o izvršenju proračuna Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasnitvu Općine Bebrina Odluka o

3. sjednica Općinskog vijeća

Strategija razvoja turizma ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA -BEBRINA ODLUKA O PLACI ZA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NACELNIKA Odluka o placi sluzbenika

2. sjednica Općinskog vijeća

Komisija elementarne nepogode Komisija inventar 2017 Odbor za statut i poslovnik 17 Odluka clan povjerenstvo zakup poljoprivredno zemljiste vijece Dopuna

Skip to content