6. sjednica Općinskog vijeća

30. sjednica Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika 2. Zaključak o usvajanju Izvješća 3. Odluka o isplati naknade studentima 4. Zaključak sudac porotnik 5. I. izmjena Plana

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 3.

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac 3. I. Izmjena Programa javnih

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

25. sjednica Općinskog vijeća

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu 3.a.Program građenja rebalans 3.b.Program održavanja rebalans 3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 3.d.Program javnih potreba

10. Odluka o izvršenju proračuna Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasnitvu Općine Bebrina

Odluka o isplati sredstava političkim strankama

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Bebrina

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice

Odluka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja

Odluka o usvajanju godišnjeg plana civilne zaštite

Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

Plan i program korištenja sredstava od zakupa

Plan mreze dječijih vrtića

Program utroška sredstava od naknade za zad. nezakonito izgrađenih zgrada

5.Proračun za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

6. Proračun za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

7. Proračun za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

8. PROGRAM odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport Plan razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Skip to content