6. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

10. Odluka o izvršenju proračuna Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasnitvu Općine Bebrina

Odluka o isplati sredstava političkim strankama

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Bebrina

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice

Odluka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja

Odluka o usvajanju godišnjeg plana civilne zaštite

Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

Plan i program korištenja sredstava od zakupa

Plan mreze dječijih vrtića

Program utroška sredstava od naknade za zad. nezakonito izgrađenih zgrada

5.Proračun za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

6. Proračun za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

7. Proračun za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

8. PROGRAM odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport Plan razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Skip to content