Sjednice Općinskog vijeća

6. sjednica Općinskog vijeća

10. Odluka o izvršenju proračuna Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasnitvu Općine Bebrina Odluka o

3. sjednica Općinskog vijeća

Strategija razvoja turizma ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA -BEBRINA ODLUKA O PLACI ZA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NACELNIKA Odluka o placi sluzbenika

2. sjednica Općinskog vijeća

Komisija elementarne nepogode Komisija inventar 2017 Odbor za statut i poslovnik 17 Odluka clan povjerenstvo zakup poljoprivredno zemljiste vijece Dopuna

Skip to content