Sjednice Općinskog vijeća

20. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o komunalnom redu Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Bebrina

19. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Bebrina Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva Odluka o kupnji

18. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa Odluka

17. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

16. sjednica Općinskog vijeća

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018. II. izmjene i dopune programa javnih potreba

15. sjednica Općinskog vijeća

Pravilnik o socijalnoj skrbi Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Program rada i financijski plan Savjeta mladih općine

14. sjednica Općinskog vijeća

Izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine

13. sjednica Općinskog vijeća

I. Izmjene i dopune proračuna Polugodišnji obračun Proračuna 2018. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – gradnja objekata i

12. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za projekt Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene Odluka

11. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem općine Bebrina Odluka o raspisivanju izbora VMO

10. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili ravnoj osobi

9. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o prestanku mandata Danijel Lučić Godišnji obračun proračuna-naslovnica Opći dio Prihodi Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Skip to content