16. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018.

II. izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2018.

II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Bebrina za 2018.

II. izmjene Programa socijalne skrbi

Program građenja komunalne infrastruktr Općine Bebrina za 2019.

Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2019.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bebrina za 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bebrina za 2019.

Proračun Općine Bebrina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Vodić za građane – proračun 2019 – Općina Bebrina

Odluka o isplati naknade roditeljima s područja Općine Bebrina čija djeca pohađaju vrtiće

Odluka o isplati sredstava političkim strankama

Odluka o izvršenju proračuna za 2019

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2019. godini

Odluka o otpisu potraživanja

OdlukA o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana sustava civilne zaštite

Odluka o usvajanju analize CZ

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA LEGALIZACIJA ZA 2018 G

Skip to content