16. sjednica Općinskog vijeća

30. sjednica Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika 2. Zaključak o usvajanju Izvješća 3. Odluka o isplati naknade studentima 4. Zaključak sudac porotnik 5. I. izmjena Plana

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 3.

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac 3. I. Izmjena Programa javnih

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

25. sjednica Općinskog vijeća

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu 3.a.Program građenja rebalans 3.b.Program održavanja rebalans 3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 3.d.Program javnih potreba

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018.

II. izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2018.

II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Bebrina za 2018.

II. izmjene Programa socijalne skrbi

Program građenja komunalne infrastruktr Općine Bebrina za 2019.

Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2019.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bebrina za 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bebrina za 2019.

Proračun Općine Bebrina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Vodić za građane – proračun 2019 – Općina Bebrina

Odluka o isplati naknade roditeljima s područja Općine Bebrina čija djeca pohađaju vrtiće

Odluka o isplati sredstava političkim strankama

Odluka o izvršenju proračuna za 2019

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2019. godini

Odluka o otpisu potraživanja

OdlukA o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana sustava civilne zaštite

Odluka o usvajanju analize CZ

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA LEGALIZACIJA ZA 2018 G

Skip to content