18. sjednica Općinskog vijeća

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

ODLUKA Procjena rizika od velikih nesreća

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018

Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi za 2018.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018.

Izvješće o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kulturu, religiju i sport za 2018.

Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop zemljista za 2017

Izvješće za 2018. godinu – program gospodarenja otpadom

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o raspodjeli rezultata 2018.

Skip to content