18. sjednica Općinskog vijeća

30. sjednica Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika 2. Zaključak o usvajanju Izvješća 3. Odluka o isplati naknade studentima 4. Zaključak sudac porotnik 5. I. izmjena Plana

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 3.

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac 3. I. Izmjena Programa javnih

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

25. sjednica Općinskog vijeća

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu 3.a.Program građenja rebalans 3.b.Program održavanja rebalans 3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 3.d.Program javnih potreba

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

ODLUKA Procjena rizika od velikih nesreća

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018

Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi za 2018.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018.

Izvješće o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kulturu, religiju i sport za 2018.

Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop zemljista za 2017

Izvješće za 2018. godinu – program gospodarenja otpadom

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o raspodjeli rezultata 2018.

Skip to content