13. sjednica Općinskog vijeća

30. sjednica Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika 2. Zaključak o usvajanju Izvješća 3. Odluka o isplati naknade studentima 4. Zaključak sudac porotnik 5. I. izmjena Plana

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 3.

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac 3. I. Izmjena Programa javnih

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

25. sjednica Općinskog vijeća

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu 3.a.Program građenja rebalans 3.b.Program održavanja rebalans 3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 3.d.Program javnih potreba

I. Izmjene i dopune proračuna

Polugodišnji obračun Proračuna 2018.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

Izvjesce nacelnika o radu 0101-300618 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za mjeru 7.4.1.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina_Traktorski putevi

Odluka o kapitalnom ulaganju i ulaganju u izradu dokumentacije za energetsku obnovu

Odluka o korekciji rezultata za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća revizije

Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Program potpora u poljoprovredi Općine Bebrina u 2018. godini

Skip to content