13. sjednica Općinskog vijeća

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

4. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 2.a. Izvješće Mandatne komisije 3. Odluka o poduzetničkoj zoni 4.

I. Izmjene i dopune proračuna

Polugodišnji obračun Proračuna 2018.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

Izvjesce nacelnika o radu 0101-300618 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za mjeru 7.4.1.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina_Traktorski putevi

Odluka o kapitalnom ulaganju i ulaganju u izradu dokumentacije za energetsku obnovu

Odluka o korekciji rezultata za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća revizije

Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Program potpora u poljoprovredi Općine Bebrina u 2018. godini

Skip to content