13. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

I. Izmjene i dopune proračuna

Polugodišnji obračun Proračuna 2018.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

Izvjesce nacelnika o radu 0101-300618 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za mjeru 7.4.1.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina_Traktorski putevi

Odluka o kapitalnom ulaganju i ulaganju u izradu dokumentacije za energetsku obnovu

Odluka o korekciji rezultata za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća revizije

Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Program potpora u poljoprovredi Općine Bebrina u 2018. godini

Skip to content