OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE O PRIPREMI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Općina Bebrina poziva sve zainteresirane poljoprivrednike i prijavitelje na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništu Republike Hrvatske na edukaciju o natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i dokumentaciji ponuditelja koja se prilaže prijavi na natječaj.   Edukacija će se održati u utorak,                         […]

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima na području Općine Bebrina u 2020. godini

Osnovni cilj: Aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, uređenje nerazvrstanih cesta te zaštita okoliša. Trajanje programa: – do 6 mjeseci u punom radnom vremenu Broj izvršitelja: 4 osobe Prijaviti se mogu nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju, slijedeće razine obrazovanja: • Osnovna škola niži razredi • Završena osnovna […]

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“

Pozivamo starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć i podrška u kućanstvu da se dođu prijaviti u Općinu Bebrina, Bebrina 81 (ponijeti osobnu iskaznicu) Najkasnije do 11. kolovoza 2020. godina   Klasa: 551-01/20-01-/11 Urbroj: 2178/02-01-20/1       Prilog: Javni poziv za prijavu korisnika

Obavijest – analiza tla

Općina Bebrina i Brodsko – posavska županija potpisale su sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko – posavske županije u 2020. godini. Sukladno potpisanom sporazumu Projekt će se provoditi i na području općine Bebrina, a cijena jedne analize tla iznosi 390,00 kn. Sredstva za provođenje analize osigurati će se […]

Poziv za sudjelovanje u analizi tla u 2020. godini

OBAVIJEST  Općina Bebrina i Brodsko – posavska županija potpisale su sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko – posavske županije u 2020. godini. Sukladno potpisanom sporazumu Projekt će se provoditi i na području općine Bebrina, a cijena jedne analize tla iznosi 390,00 kn. Sredstva za provođenje analize osigurati će se […]

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“   

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019, i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020) a u sklopu provedbe projekta „Radim i pomažem“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: […]

JAVNI NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018, 115/2018 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina („Glasnik Općine Bebrina“ broj 4/2020 i 5/2020), Općinsko vijeće Općine Bebrina na 27. sjednici, održanoj 21. svibnja 2020. godine objavljuje […]

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga od interesa za opće dobro u 2020. godini II. krug

Općina Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni […]

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) objavljuje se OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina održat će se 17. srpnja 2020. […]

Skip to content