Nabava komunalne opreme za unapređenje komunalnog standarda Općine Bebrina

Općina Bebrina je uz sufinanciranje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine provela projekt  “Nabava komunalne opreme za unapređenje komunalnog standarda Općine Bebrina“.  Ukupna vrijednost projekta  je 32.687,50 EUR-a, od toga je udio Ministarstva  22.800,00 EUR-a. Projektom je nabavljena komunalna oprema – stroj za uklanjanje panjeva te radna platforma za orezivanje krošnji drveća i uklanjanje raslinja […]

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2024. GODINI

Općina Bebrina poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2024.g. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su objavljeni zajedno s Uputama za prijavitelje. Prijave se šalju preporučeno poštom ili predaju osobno […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021) i članka 2. Odluke o isplati naknade za djecu s područja općine Bebrina koja su pohađala vrtiće u 2023. godini (“Glasnik Općine Bebrina” broj 6/2023), Općinski načelnik Općine Bebrina objavljuje: JAVNI […]

POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE SU U 2023. GODINI OSTVARILE PRAVO NA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su u 2023. godini temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina ostvarile pravo na financiranje programa, projekata i manifestacija da do 15. veljače 2024. godine dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvješća. Navedenim obrascima potrebno je […]

POZIV UDRUGAMA KOJE KORISTE SPORTSKE GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva sportske organizacije koje su sklopile Ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Općine Bebrina da u skladu s člankom 4. stavkom 11. predmetnih ugovora i člankom 14. stavkom 2. točkom 5. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/2017 i […]

Skip to content