Komunalne djelatnosti

 

Korištenje javnih prostora

Zahtjev za korištenje doma

Zahtjev za oslobođenje plaćanja naknade za dom

 

 

Komunalna naknada

 

 

Grobna naknada

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta).

Sukladno odredbama članaka 5. i 6. Odluke o grobljima Općine Bebrina Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina obavlja poslove upravljanja grobljima na području Općine Bebrina. Navedene poslove između ostalog čini i nadzor nad uređenjem groblja i grobnih mjesta.

U cilju učinkovitog upravljanja grobljima, te pravilnog vođenja službenih evidencija i grobnog očevidnika vlasnici grobnih mjesta i izvoditelji radova obvezni su prije početka radova ishoditi suglasnost za rad na navedenom mjesnom groblju i navedenom grobnom mjestu.

Izvođači radova obvezni su prije samog početka radova javiti se u općinu i priložiti presliku navedene suglasnosti.