Obavijest o namjeri davanja koncesije

Sadržaj

Općina Bebrina objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije, Evidencijski broj: K-01/2018  za javnu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada na području Općine Bebrina odnosno naseljima Banovci, Bebrina, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz otpada do ovlaštene osobe za obradu ili zbrinjavanje tog otpada. Javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

Dokumentacija- koncesija za prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Prilog 1 – PONUDBENI LIST

Prilog 1 – DODATAK I Ponudbenom listu

Prilog 2 – PONUDBENI CJENIK

Prilog 3 – Izjava o dostavi jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

Prilog 4 – Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 

 

 

 

Skip to content