RASPORED USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA U 2022. GODINI

Sadržaj

Na području Općine Bebrina odvoz komunalnog otpada odvozit će se svaki drugi tjedan – petkom

Korisni otpad (papir, plastika i staklo) odvozit će se jedanput mjesečno – petkom uz drugi odvoz miješanog komunalnog
otpada.

Raspored odvoza miješanog i korisnog otpada na području Općine Bebrina

KALENDAR ODVOZA KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA U 2022. GOD-OPĆINA BEBRINA

Skip to content