8. sjednica Općinskog vijeća

20. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o komunalnom redu Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Bebrina

19. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Bebrina Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva Odluka o kupnji zemljišta u k.o. Šumeće Odluka

18. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

17. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

16. sjednica Općinskog vijeća

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018. II. izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji

15. sjednica Općinskog vijeća

Pravilnik o socijalnoj skrbi Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Program rada i financijski plan Savjeta mladih općine Bebrina Odluka o imenovanju povjerenstva

Poziv 8. sjednica

Odluka o Izmjeni Odluke o plaći službenika i namještenika u JUO

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom

Plan-gospodarenja-otpadom-Bebrina-2017

Skip to content