Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Nacrt Odluke o visini poreznih stopa

Nacrt Odluke o visini poreznih stopa Poziv javnosti na dostavu mišljenja-Odluke o visini poreznih stopa Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti (3) Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Nacrt Odluke o porezima Općine Bebrina

Nacrt Odluke o porezima općine Bebrina Poziv na davanje mišljenja-Odluke o porezima Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti-Odluke o porezima Izvješće o provedenom javnom savjetovanju-porezi  

PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU

PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti

Poziv javnosti na dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Skip to content