Odluka o poništenju javnog natječaja

Temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08, 61/11 i 04/18) Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja Poništava se javni natječaj, Klasa: 023-01/18-01/1, Urbroj: 2178/10-04-18-1 od 16.01.2018.godine, za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar, za obavljanje […]

Javni poziv za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta “Želim, radim, pomažem”

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 03/2013), a u sklopu provedbe projekta „Želim, Radim, Pomažem“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.05.0055 u okviru programa zapošljavanja žena – Zaželi , Općinski […]

Održana Uvodna konferencija projekta “Želim, Radim, Pomažem”

Dana 19. siječnja 2018. godine održana je Uvodna konferencija projekta “Želim, Radim, Pomažem” na kojoj su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta. Cilj projekta je kroz osnaživanje i zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina poboljšati kvalitetu života i socijalnu uključenost korisnika usluga projekta. Ovim projektom Općina Bebrina zaposlit će 10 žena koje nemaju završenu osnovnu […]

Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge

Općina Bebrina sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljuje  godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Godišnji plan natječaja Godišnji plan objave natječaja 2018.  

Obveza dostave godišnjih izvještaja udruga

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015), Općina Bebrina  je objavila 23. ožujka 2017. godine Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje pridonose razvoju sporta, kulture i religije. Temeljem odredaba Uredbe i članka […]

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto – komunalni redar

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) i Ugovora o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva između općina Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina, pročelnica općine Oriovac raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – komunalni redar Tekst natječaja javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-radno-mjesto-komunalni-redar Obavijest i […]

Poziv na Uvodnu konferenciju projekta “Želim, Radim, Pomažem”

Općina Bebrina poziva sve zainteresirane građane na Uvodnu konferenciju projekta “Želim, Radim, Pomažem” financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja Zaželi- Programa zapošljavanja žena, koja će se održati 19. siječnja 2018. godine u 13,00 sati u prostorijama osnovne škole “Antun Matija Reljković” u Bebrini.  Projekt im za cilj osnaživanjem i […]

Održan 1. partnerski sastanak projekta “Želim, Radim, Pomažem”

Općina Bebrina održala je prvi partnerski sastanak u sklopu provedbe projekta “Želim, Radim, Pomažem” kojem su prisustvovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstojnik Poručnog ureda Slavonski Brod Željko Balikić i Martina Vitić, viši stručni suradnik za provedbu projekata, te ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Područnog ureda Slavonski Brod Anica Gusak-Krajnović. Tema sastanka bila je priprema […]

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RODITELJSKOG SASTANKA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

Sastanak s roditeljima djece s područja Općine Bebrina koja će polaziti program predškolskog odgoja u 2018. godini održat će se u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine u 16,00 sati u prostorima Osnovne škole „Antun Matija Reljković“ u Bebrini. Više informacija na broj telefona 035/433-109.   OPĆINSKI NAČELNIK Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.

Skip to content