POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA VRTIĆA

Općina Bebrina poziva sve roditelje/skrbnike/posvojitelje (u daljnjem tekstu: podnositelje zahtjeva) djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2020. godini, a koji pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi, da podnesu zahtjev za sufinanciranje pohađanja programa vrtića u 2020. godini. Podnositelju zahtjeva za dijete koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2020. […]

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2021. g.

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/2017) Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2021. g. Rok […]

Obavijest za sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. g. iz Proračuna općine Bebrina

Općina Bebrina poziva sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. godini iz Proračuna općine Bebrina da za navedena sredstva dostave izvješće o utrošku sredstava. Potpisani i ovjereni izvještaji se s popratnim dokumentima dostavljaju u pisarnicu Općine Bebrina na adresi: Bebrina 83, 35 254 Bebrina osobno, […]

RASPORED USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Bebrina te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odvoz komunalnog otpada odvozit će se dva puta mjesečno – drugi i četvrti petak u mjesecu. Korisni otpad (papir, plastika i staklo) odvozit će se […]

Skip to content