RASPORED USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA U 2022. GODINI

Na području Općine Bebrina odvoz komunalnog otpada odvozit će se svaki drugi tjedan – petkom Korisni otpad (papir, plastika i staklo) odvozit će se jedanput mjesečno – petkom uz drugi odvoz miješanog komunalnog otpada. Raspored odvoza miješanog i korisnog otpada na području Općine Bebrina KALENDAR ODVOZA KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA U 2022. GOD-OPĆINA BEBRINA

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2022. GODINI

Općina Bebrina poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija […]

Poziv na podnošenje zahtjeva za naknadu za pohađanje vrtića

Općina Bebrina poziva roditelje/skrbnike/posvojitelje (u daljnjem tekstu: podnositelje zahtjeva) djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2021. godini, a koji pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi da do 31. siječnja 2022. godine podnesu zahtjev za naknadu. Podnositelju zahtjeva za dijete koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine isplatit […]

POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE SU TIJEKOM 2021. GODINE OSTVARILE PRAVO NA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su u 2021. godini temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2021. godini ostvarile pravo na financiranje programa, projekata i manifestacija u 2021. godini da do 11. veljače 2022. godine dostave popunjene obrasce opisnog i […]

POZIV UDRUGAMA KOJE KORISTE SPORTSKE GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva sportske organizacije koje su sklopile ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u vlasništvu općine Bebrina da sukladno članku 4. predmetnih ugovora i članku 14. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/2017 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 7/2020) dostave uredno popunjena […]

Skip to content