JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA U SKLOPU PROJEKTA “RADIM I POMAŽEM III.”

Pozivamo starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć i podrška u kućanstvu da se u što kraćem roku dođu prijaviti u Općinu Bebrina, Bebrina 83. Potrebo je ponijeti osobnu iskaznicu. Javni poziv za prijavu korisnika

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade studentima s područja općine Bebrina

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021) i članka 3. Odluke o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina (“Glasnik Općine Bebrina” broj 10/2021), Općinski načelnik općine Bebrina objavljuje   JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu prijema službenika u službu za potrebe rada na projektu „Radim i pomažem III.“ poziva na   PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam […]

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza III“ u projektu „RADIM I POMAŽEM III.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Klasa:983-01/22-01/13, Urbroj:524-07-02-01-01/3-22-26) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.16.0405, za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III“, čiji je nositelj Općina Bebrina, te partneri na projektu Hrvatski […]

Prijedlog proračuna Općine Bebrina za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Poštovani, u privitku se nalazi Prijedlog proračuna Općine Bebrina za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Službena bilješka o preuzimanju Proračuna za 2023 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

Otvoren adrenalinski park u općini Bebrina

U općini Bebrina po završetku projekta “Adrenalinska šuma Bebrina“ otvoren je adrenalinski park čiji sadržaji imaju za cilj promicanje i korištenje rekreacijskih sadržaja u prirodi te uz prirodne ljepote krajobraza pridonose razvoju i promociji turističke ponude općine Bebrina kao i Brodsko-posavske županije u cjelini. Više informacija o radnom vremenu i načinu prijave možete dobit putem […]

Oglas za prijem službenika u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina temeljem članka 19.,Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/ll, 04/18 i 112/19), a u vezi s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0405 raspisuje oglas za prijem službenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina,  1 viši stručni suradnik […]

Skip to content