Natječaji

Natječaji

Odluka o poništenju javnog natječaja

Temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08, 61/11 i 04/18) Pročelnica jedinstvenog upravnog

Natječaji

Natječaj za zapošljavanje osoba na javnim radovima

Temeljem programa javnog rada Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, općinski načelnik Općine Bebrina objavljuje JAVNI POZIV za

Natječaji

Zapošljavanje na javnim radovima

Općina Bebrina će zbog potrebe za revitalizacijom javnih površina iz programa javnih radova zaposliti određeni broj radnika. Za prijavu potrebno je popunjenu prijavnicu poslati na

Natječaji

Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama

Objavljen je javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje pridonose razvoju sporta, kulture i religije – na koji se i vaša

Natječaji

Zapošljavanje na javnim radovima

Općina Bebrina poziva nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje su zainteresirane za uključivanje u javni rad da popune obrazac za prijavu, te isti dostave

Skip to content