LAG POSAVINA OBJAVIO 6. LAG NATJEČAJ IZ LRS LAG-A POSAVINA ZA TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ SUKLADAN TO 4.1.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014-2020

Sadržaj

LAG Posavina objavljuje dana 28. veljače 2022. godine 6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Čaglin, Nova Kapela, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 15.03.2021. do 14.04.2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 811.368,47 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.734,00 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

 

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se sedam radionica:

 

1. Radionica će se održati u Novoj Kapeli (zgrada Općine/općinska vijećnica) 04. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

2. Radionica će se održati u Podcrkavlju (zgrada Općine/općinska vijećnica), 04. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

3. Radionica će se održati u Oriovcu (zgrada Općine/općinska vijećnica), 07. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

4. Radionica će se održati u Čaglinu (prostorije NK Omladinca), 07. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

5. Radionica će se održati u Sibinju (Društveni dom), 09. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

6. Radionica će se održati u Dubočac (Društveni dom), 09. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

7. Radionica će se održati u Starom Slatiniku (Društveni dom), 10. ožujka 2022. godine od 18 sati

 

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

 

Natjecaj_TO_1.1.1.

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troskova-i-izracuna-potpore-1

Obrazac-C.-Izjava-o-partnerskim-i-povezanim-poduzecima

Obrazac-D.-Izjava-o-poljoprivrednoj-mehanizaciji-traktori

Obrazac-E.-Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka-LAG-u-Posavina

Prilog-I.-Natjecajna-dokumentacija

Prilog-II.-Lista-prihvatljivih-troskova

Prilog-III.-Popis-proizvoda

Prilog-IV.-Izjava-nositelja-projekta-o-nemogucnosti-odbitka-pretporeza

Prilog-V.-Uputa-za-prikupljanje-ponuda

Prilog-VII.-Uputa-MZOIE

Prilog-VIII.-Pojasnjenje-kriterija-odabira

Prilog-IX.-Predlozak-tablice-Prioritetni-sektori

Prilog-X.-Predlozak-tablice-Broj-zaposlenika

Skip to content