Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje obveznog doprinosa u 2022. godini.

Sadržaj

Ovim Javnim natječajem pozivaju se korisnici da prijave sufinanciranje vlastitog obveznog doprinosa financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih izvora, te potpore za projekte koje provode u partnerstvu s Općinom ili jednim ili više partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Sukladno točki 10. stavku 1. članka 2. Pravilnika i članka 1. stavka 4. točke 9.

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015 i 37/2021) ovim pozivom pozivaju se i korisnici da prijave obvezni vlastiti doprinos za provedbu projekta ugovorenih iz tuzemnih fondova.

Općina Bebrina će putem ovog Javnog natječaja sufinancirati sredstva koja je korisnik dužan osigurati iz vlastiti sredstava u projektu za koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili dobio Odluku o odobrenim sredstvima.

Korisnik ne može podnijeti zahtjev za one projekte za koje već ima odobreno sufinanciranje vlastitog doprinosa. Korisniku se sredstva dodjeljuju za 2022. godinu, te je ista u obvezi utrošiti u 2022. godini.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave ovog javnog natječaja zaključno s 28. studenim 2022. godine. Sve informacije vezane uz javni poziv sadržane su u tekstu javnog poziva u prilogu.

 

Javni natječaj za financiranje udruga u 2022. godini.docx

1. Obrazac opisa aktivnosti.

2. Obrazac izjave o nekažnjavanju

3. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

6. Obrazac izjave o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora.

7. Popis priloga

8. Obrazac opisnog izvješća

9. Obrazac financijskog izvješća

10. Obrazac ugovora o financiranju

Skip to content